Slike

Slike uporabljamo za izboljšanje in polepšanje spletnih strani, lahko jih dodamo kot primer k neki nalogi lahko ga damo za ozadje lahko pa ga dodamo samo za olepšavo.


Uporaba

Slike dodamo z značko <img> to je značka ki se ne zapira. Dodamo ji artribute src="" in alt="".
v src="" pišemo povezavo do te slike ki jo imamo shranjeno v mapi lahko pa tudi prilepimo url ki more končnico:

  • .JPG ali .JPGE
  • .PNG
  • .GIF
  • .SVG
  • .BMP
  • In še veliko drugih ki jih nisem omeno

V alt="" pa pišemo ime slike, da jo lahko preberejo spletni bralniki.
Sliki lahko dodamo tudi artribut width="" in height="" ki določata širino in višino. Slikam lahko dodamo tudi artributo border ki ji doda obrobo. Seveda ji lahko dodamo artribut align ampak moramo pazit če ti dodaš značko img v značko v kateri pišeš text se bo text postavil zraven slike, velika vrjetnost pa je da se nebo z razlogom da je slika prevlka.


Ta text po postavljen na vrhu zraven slike neuporabna slika


Ta text po postavljen na sredini zraven slike neuporabna slika


Ta text po postavljen na dnu zraven slike neuporabna slikaNa slikah lahko označimo različne predmete z značko <map> ta značka določa polja ki lahko kliknemo na njih. Ta polja se označijo z značko <area> V tej znački so zapisani kordinati tega polja na sliki. Več podrobnosti na: W3schools