Razlaga


Kaj je html

HTML (Hypertext Markup Language) je zaporedje ukazov, ki povejo kako se stran prikaže. Z drugimi besedami HTML je jezik ki se uporablja za delanje spletnih strani
Ukazi drugače tudi imenovane značke (tags). Značke se vedno nahajajo med znakoma < (manjši) in > (večji) kor npr: <html>

Primer zapisane strani:

<HTML>
   <HEAD>
      <TITLE>Primer spletne strani</TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
      <h1>NASLOV</h1>
      <h2>PODNASLOV</h2><BR>
      <IMG SRC =Slika.jpg>BR>
      <IMG SRC =animacija.gif HEIGHT=200 WIDTH=45> <BR>
   </BODY>
</HTML>


Spletne strani se piše v jeziku HTML ki ga lahko preberejo in prikažejo spletni brskalniki (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge...).

Za pisanje/urejanje spletnih strani uporabljamo različne aplikacije npr:

Datoteke imajo nakocu končnico .htm ali .html


Značke

Obstajata dve vrsti značk tiste ko jih moramo zaključiti in tiste ko so samostojne npr:

 • Samostojne značke <br>
 • Značke katere moramo zaključiti <html>   </html>

Samostojne značke stojijo brez zaključka ker tiste ko so samostojne nekaj naredijo, tiste ko pa se morajo zaključiti pa naredijo to kar je v njih zapisano.
Zaključimo jih z / (poševnica shift+7)

Značke lahko tudi vsebujejo artribute <h1 align="center">   </h1>

Značke tudi niso občutljive na velike ali male črke <BODY> = <body> = <BoDy>

Če je značka narobe napisana ali pa je tudi brskalnik ne prepozna jo takoj ignorira.


Zgradba

V brskalniku se bo vse pisalo v isto vrsto razen če je besedila preveč in brskalnik misli da ga more dat v novo vrstico ali pa če mu tako ukažemo. npr da boš v beležnici napisal

    Zunaj   
                                      močno
 pada
        sneg
bo v brskalniku izpisalo "Zunaj močno pada sneg" lepo ravno v eni vrstici

Osnovna zgradba kode

<Html>
 <head>
  informacije o spletni strani
 </head>
 <body>
  zgradba,izgled spletne strani
 </body>
</Html>
        

HTML

Html je prva značka ki je obvezna in pove brskalnikom da bo med začetno in končno značko se vsebovama html koda.
Znotraj html značke se še vpišeta dve znački kateri razdelita spletno stran na dva dela

 • GLAVO   (<HEAD>     </HEAD>)
 • TELO      (<BODY>     </BODY>)

HEAD

Med znački <HEAD> in </HEAD> napišemo informacije o spletni strani. Te informacije se na sami spletni strani ne izpišejo.

BODY

Med znački <BODY> in </BODY> napišemo kodo katera določa stvari na spletni strani. Te stvari se tudi izpišejo.