Glava-Head


Title

Značka <Title> </Title> podaja naslov spletni strani, ki se izpiše v naslovni vrstici brskalnika

Primer: <Title>Moja prva spletna stran</Title>

title

Meta

Ukaz meta je del glave ki je namenjen strežnikom za prepoznavanje: Avtorja, Ključnih besed...

V meti sta dva glavna ukaza:

  • CONTENT --- določi vrednost ki je podana lastnosti

  • NAME --- določimo lastnost

PRIMER: <Meta Name="Author" Content="Daniel Pliberšek">
Ime avtorja Author spletne strani je Daniel Pliberšek Content

PRIMER: <Meta Name="Description" Content="Učenje HTML-ja...">
Opis Description spletne strani je učenje HTML-ja CONTENT

  • HTTP-EQUIV --- Za oblikovanje spletnih strani v različnih jezikih dodamo to namesto name

PRIMER: <meta http-equiv="Content-Language" content="sl">
Jezik spletne straniContent-Language je slovenščina Content

Drugi jeziki na W3schools

Majn uporabna rešitev za šumnike je &#n

ČRKA Č č Š š Ž ž
N 268 269 352 353 281 382

Mali č je torej zapisan kot &#269


Link

Značka link se piše v glavo spletne strani in določa povezavo med trenutnim dokumentom in zunanjim virom

Največrat je uporabljen za povezave med html in css ali pa celo za icone:

<link rel="stylesheet" href="povezava do css">
Kako se doda povezavo do css

PRIMER: <link rel="shortcut icon" href="povezava do icone.ico">
Kako se doda povezavo za icono

icon random

   ∧                ∧
    Ikona          Title


Primer celotne glave

<HEAD>
     <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
     <META NAME="KeyWords" CONTENT="html, učenje html">
     <TITLE>Programiranje HTML</TITLE>
     <META NAME="Author" CONTENT="Daniel Pliberšek">
     <link rel="shortcut icon" href="icon.ico"/>
</HEAD>